«« Biegi Niepodległości 2013 - Formularz zgłoszenia - krok 1
Zgłoszenia do Biegów Niepodległości 2013
w drodze rejestracji elektronicznej zostały zakończone.

Zgłoszenia można jeszcze dokonać (tylko indywidualne) osobiście w dniu zawodów (11.11.2013) w godzinach 11.00 do 12.15 w Biurze Zawodów w miejscu imprezy.