Aktualności - Ostrowiec Biega

Piknik integracyjny biegiem, marszem i rowerem


Grafika promująca imprezę przedstawiająca nazwę oraz logotypy organizatorów i partnerów

W dniu 21 maja w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin odbędzie się "Piknik Sportowo - Integracyjnego z Niebieskim Jeżykiem". Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, a zorganizują ją Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ramach pikniku zorganizowany będzie charytatywny bieg, przejazd rowerowy, marsz nordic walking. Zebrane fundusze z akcji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie uczęszczający do SOSW to osoby z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, niedowidzące, niedosłyszące. Sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny w codziennej pracy ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Szczegółowy program imprezy:
9.00 otwarcie biura zawodów, zapisy, wydawanie numerów startowych
10.30 uroczyste otwarcie imprezy
11.00 start biegu 7 km, marszu nordic walking 5 km, przejazd rowerem 7 km
12.30 dekoracja zwycięzców
12.45 ognisko integracyjne i wiele innych atrakcji
14.00 zakończenie imprezy

Zapisy przyjmowane są elektronicznie przez stronę internetową DOSTARTU.pl oraz w dniu pikniku.

OPŁATY:
- opłata/cegiełka za udział w biegu, marszu nordic walking, przejazdu rowerem wynosi 30 zł (lub więcej), dzieci i młodzież szkolna udział bezpłatny/opłata dobrowolna.
- pozostałe atrakcje: dar Twojego serca (zbiórka do puszek)

Puchary dla trzech najszybszych osób w każdej z kategorii: w biegu na dystansie głównym, marszu nordic walking, jeździe rowerowej. Medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą trasę w każdej z kategorii.

Partnerem wydarzenia są: Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” oraz Stowarzyszenie „Ostrower”.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej w 2022 roku na zadanie pn „Piknik Sportowo - Integracyjny z Niebieskim Jeżykiem”.

Plakat promujący imprezę

2022-04-26 07:46 | Autor: MOSiR