Aktualności - Ostrowiec Biega

Ostrowiec Biega(ł) w Klimontowie


Dwójka biegaczy z Ostrowca Św., których niedawno mogliśmy oklaskiwać w Biegu Open, organizowanej w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin imprezy Polska Biega, ponownie stanęła w szranki rywalizacji biegowej. Marek Matysiak i Kamil Bernacki - bo o nich mowa - 9 czerwca w Klimontowie wzięli udział w VIII Integracyjnym Biegu Klimontowskim. Sprawdzili się na trasie jednego z biegów imprezy, która połączyła w zmaganiach osoby pełnosprawne z tymi, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, o kulach, a także osoby niewidome i słabo widzące.

- VIII Integracyjny Bieg Klimontowski rozgrywany jest na dwóch dystansach - 10km i półmaratonu (dwie pętle 10km + 1095m). Bieg odbywał się po w całości nawierzchni asfaltowej, ze startem i metą w klimontowskim rynku. Trasa raczej płaska, z dwoma niewielkimi wzniesieniami. Początek trasy biegnie wzdłuż zalewu w Szymanowicach, końcówka zaś przebiega najdłuższą aleją kasztanów w Europie – przynajmniej tak ją opisują organizatorzy – charakteryzuje bieg pan Marek Matysiak.

Bieg w swoich założeniach ma popularyzować ideę paraolimpijską, biegi jako naturalną formę spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego stylu życia, stymulować aktywność twórczą młodzieży i dorosłych w realizacji zamiłowań i zainteresowań oraz promocję Gminy Klimontów poprzez zapoznanie z najpiękniejszymi miejscami gminy.

- O imprezie dowiedziałem się dzień wcześniej od Kamila Bernackiego (na zdjęciu). Szybko podjąłem decyzję o starcie w biegu na 10 km, tak też się stało.
Pogoda nie sprzyjała bieganiu, było parno i duszno, mimo tego udało się
zaliczyć dystans w zadowalającym czasie. Na mecie okazało się, że
zająłem 3. miejsce w swojej kategorii wiekowej – dodaje pan Marek.

2013-06-19 15:53 | Autor: JS